Thay, Boxe, Krav Maga

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabato
10:00
12:30
13:00
13:30
18:00
19:00
20:00
21:00

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì